Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Seal แปลว่า

(ซีล) n. ตราประทับ,สัญจกร,แมวน้ำ,แผ่นผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,ครั่งผนึก,เครื่องผนึก,เครื่องกันรั่ว,เครื่องเชื่อมโลหะ vt. ผนึก,ปิดผนึก,ปิดกาว,ประทับตรา,ตัดสินใจเด็ดขาด,รับรอง,อนุมัติ , S. sealable adj. , S. imprint,pledg
พจนานุกรม Hope Dictionary
[abbr.] หน่วยรบพิเศษของสหรัฐที่เชี่ยวชาญทางบก น้ำ และอากาศ
ความหมายอื่นๆ : (คำย่อของ Sea, Air, Land)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ตราประทับ
ความหมายอื่นๆ : ตรา, สัญลักษณ์, พระราชลัญจกร, เครื่องหมาย, เครื่องผนึก
คำความหมายเดียวกัน : stamp; sticker; fastener; symbol; emblem

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] สิ่งที่ใช้ยืนยัน
ความหมายอื่นๆ : เครื่องยืนยัน, สิ่งที่ใช้รับรอง
คำความหมายเดียวกัน : permission; authorization

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ประทับตรา
ความหมายอื่นๆ : ผนึก, ปิดผนึก
คำความหมายเดียวกัน : close; endorse; stamp

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ยืนยัน
ความหมายอื่นๆ : อนุมัติ, รับรอง
คำความหมายเดียวกัน : ratify; certify; approve

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] แมวน้ำ
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] หนังแมวน้ำ
คำความหมายเดียวกัน : sealskin

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] แมวน้ำ,ตราประจำตำแหน่ง,พระราชลัญจกร,ตราประทับ
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[vt.] ปิดผนึก,ประทับตรา,ปิดทาง,รับรอง,อนุมัติ
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา