Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Riddle แปลว่า

(ริด’เดิล) n. ปัญหา,ปริศนา,คำปริศนา,สิ่งที่ทำให้ฉงน,ตะแกรง,กระชอนที่ร่อน,ตรวจสอบ,วิเคราะห์ vi. ทำให้พิศวงงงงวย,ออกปริศนา vt. แทงหรือเจาะเป็นรูพรุน,ร่อนด้วยตะแกรง,ทำให้เสื่อม , S. puzzle,enigma,mystery
พจนานุกรม Hope Dictionary
[sl.] การถ่ายปัสสาวะ
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] เกมทายปริศนา
ความหมายอื่นๆ : ปัญหา, ปริศนา
คำความหมายเดียวกัน : puzzle; poser

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ปัญหา
ความหมายอื่นๆ : ปริศนา
คำความหมายเดียวกัน : enigma; problem

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] ตอบปริศนา
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ตอบปริศนา
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] พูดเป็นปริศนา
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] แทงหรือเจาะให้เป็นรูพรุน
คำความหมายเดียวกัน : hole; puncture

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ร่อนด้วยตะแกรง
คำความหมายเดียวกัน : sift

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ระดมยิง
พจนานุกรม Lexitron Dictionary

1 - 10 of 13 words , pages 1/2 ,   go to page    
โฆษณา