Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Receiver แปลว่า

(รีซี’เวอะ) n. ผู้รับ,เครื่องรับวิทยุ,ภาชนะ,หม้อรับไอน้ำ
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] เครื่องรับโทรศัพท์
คำความหมายเดียวกัน : telephone

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหรือภาพ
ความหมายอื่นๆ : เครื่องรับโทรทัศน์

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล)
ความหมายอื่นๆ : เจ้ากรมรักษาทรัพย์, ผู้พิทักษ์ทรัพย์
คำความหมายเดียวกัน : liquidator; treasurer

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ผู้รับ
ความหมายอื่นๆ : คนรับ
คำความหมายเดียวกัน : acceptor; taker

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] คนรับของโจร
คำความหมายเดียวกัน : fence

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ภาชนะเก็บของเหลวที่กลั่นได้
ความหมายอื่นๆ : หม้อรับไอน้ำ
คำความหมายเดียวกัน : collecting vessel

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] เครื่องรับ,ผู้รับ,ผู้รักษาทรัพย์,คนรับของโจร
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา