Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Raise แปลว่า

(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้าง,ตั้งเสา,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง (เด็ก,ไก่...) ,ระดมพล,ปลุก,ยั่วยุ,ทำให้คืนชีพ,เพิ่มค่า,ทำให้ขนมฟู,รวบรวมเงิน,เก็บภาษี,เพาะปลูก,วางเงินพนันมากขึ้น,ติดต่อทางวิทยุ
พจนานุกรม Hope Dictionary
[vt.] ยกขึ้น
ความหมายอื่นๆ : ชูขึ้น
คำความหมายเดียวกัน : lift

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] เลี้ยงดู
ความหมายอื่นๆ : เลี้ยง
คำความหมายเดียวกัน : bring up

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ทำให้เพิ่มขึ้น
ความหมายอื่นๆ : ทำให้มากขึ้น
คำความหมายเดียวกัน : increase

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ปลูก
ความหมายอื่นๆ : เพาะปลูก
คำความหมายเดียวกัน : breed; grow

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] รวบรวมเงิน
ความหมายอื่นๆ : เรี่ยไร

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] กระตุ้น
ความหมายอื่นๆ : ยั่วยุ, ปลุกปั่น
คำความหมายเดียวกัน : provoke

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] เพิ่มเงินพนัน
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ติดต่อทางวิทยุ
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ทำให้คืนชีพ
พจนานุกรม Lexitron Dictionary

1 - 10 of 15 words , pages 1/2 ,   go to page    
โฆษณา