Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Pronoun แปลว่า

(โพร’เนานฺ) n. สรรพนาม
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] คำสรรพนาม
ความหมายอื่นๆ : คำแทนนาม
คำความหมายเดียวกัน : reciprocal

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] คำสรรพนาม
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา