Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Poem แปลว่า

(โพ’เอิม) n. บทกวี,โคลง,กลอน,ฉันท์,กาพย์,กวีนิพนธ์,บทประพันธ์ร้อยแก้ว
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] บทกวี
ความหมายอื่นๆ : กาพย์, คำกลอน, โคลง, กลอน, ร้อยกรอง, ฉันท์, กวีนิพนธ์, บทประพันธ์ร้อยแก้ว
คำความหมายเดียวกัน : lyric; poetry; verse

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] โคลง,บทกวี,บทร้อยกรอง
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา