Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Marshal แปลว่า

(มาร์’เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ. , S. marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n.
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] จอมพล
ความหมายอื่นๆ : เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก, นายทหารระดับสูงของกองทัพบกและกองทัพอากาศ
คำความหมายเดียวกัน : field marshal; generalissimo

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ตำรวจ
ความหมายอื่นๆ : พนักงานเจ้าหน้าที่, พนักงานปกครอง
คำความหมายเดียวกัน : policeman; officer

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] จัดให้เหมาะสม
คำความหมายเดียวกัน : array; dispose

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] รวมกำลัง
ความหมายอื่นๆ : ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง
คำตรงกันข้าม : divide
คำความหมายเดียวกัน : assemble; combine

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] รวมกำลัง
ความหมายอื่นๆ : ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง
คำตรงกันข้าม : divide
คำความหมายเดียวกัน : assemble; combine

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[vt.] จัดแจง,จัดอันดับ,จัดระเบียบ,นำเข้าเฝ้า
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา