Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

I แปลว่า

I
(ไอฟอเอตตี้ซิกซ์) ย่อมาจาก Intel 80486DX เป็นชื่อตัวไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ที่บริษัทอินเทล (Intel) แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิต ปัจจุบันไม่ใช้แล้วดู Intel ประกอบ
พจนานุกรม Hope Dictionary
I
(ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย
พจนานุกรม Hope Dictionary
I
[pron.] คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1
ความหมายอื่นๆ : ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
I
[n.] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
I
[n.] เสียงสระในภาษาอังกฤษ
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
ตัวชี้ไอบีมเป็นตัวชี้ตำแหน่งในลักษณะหนึ่งมีรูปร่างเหมือนตัว I จะปรากฏขึ้นเมื่อจะพิมพ์ตัวอักขระ หรือตัวเลข ตัวชี้ตำแหน่งนั้นจะเปลี่ยนรูปลักษณะไปตามความหมายเฉพาะของคำสั่งหลัก ๆ เช่น อาจเป็นลูกศร เป็นกากบาท
พจนานุกรม Hope Dictionary
[sl.] ฉันไม่เห็นด้วย
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[idm.] (ฉัน) สงสัยหรือไม่แน่ใจ
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[sl.] การตอบแบบเหน็บแนมว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดมา
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[sl.] ฉันไม่ได้ล้อเล่น
พจนานุกรม Lexitron Dictionary

1 - 10 of 5,240 words , pages 1/524 ,   go to page    
โฆษณา