Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Hunch แปลว่า

(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
พจนานุกรม Hope Dictionary
[vt.] โค้ง
ความหมายอื่นๆ : โก่ง, คุดคู้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ลางสังหรณ์
ความหมายอื่นๆ : ความรู้สึกสังหรณ์

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] หนอก,ตะโหงก,โหนก
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[vt.] ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา