Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Guest แปลว่า

(เกสทฺ) n. แขก,ลูกค้า,ผู้มาพักอาศัย vt. ต้อนรับแขก. vi. เป็นแขก , S. caller,visitor
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] แขก
ความหมายอื่นๆ : ผู้มาเยี่ยม, แขกเหรื่อ
คำตรงกันข้าม : insider; native
คำความหมายเดียวกัน : visitor

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ,ผู้รับเชิญ,ลูกค้า
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา