Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Greeting แปลว่า

(กรีท’ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ , S. salutation,bow
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] การทักทาย
ความหมายอื่นๆ : การคำนับ
คำตรงกันข้าม : farewell; goodbye
คำความหมายเดียวกัน : salute; welcome

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] คำอวยพร
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา