Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Fetch แปลว่า

(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี , S. fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
พจนานุกรม Hope Dictionary
[vt.] ไปเอามา
ความหมายอื่นๆ : รับมา, นำมา
คำความหมายเดียวกัน : bring; carry; take; retrieve

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ขาย
ความหมายอื่นๆ : จำหน่าย, ขายในราคาหนึ่ง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] ถอนหายใจ
ความหมายอื่นๆ : สูดลมหายใจ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] ดึงดูดใจ
ความหมายอื่นๆ : จับใจ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] แล่นเรือไปถึง
ความหมายอื่นๆ : ไปถึงโดยการแล่นเรือ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] การไปเอามา
ความหมายอื่นๆ : การรับมา, การนำมา

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] อุบาย
ความหมายอื่นๆ : แผนการ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] เขตที่ลมพัดผ่านสะดวก
ความหมายอื่นๆ : เขตลมพัดผ่านอย่างไร้สิ่งกีดขวาง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ผี
ความหมายอื่นๆ : ปีศาจ, ภูต

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

1 - 10 of 11 words , pages 1/2 ,   go to page    
โฆษณา