Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Establishment แปลว่า

(อีสแทบ’ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ , S. foundation,firm
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] การสถาปนา
ความหมายอื่นๆ : การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง
คำความหมายเดียวกัน : founding; institution

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา