Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Decision แปลว่า

(ดิซิส’เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่ , S. resolve
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] การตัดสินใจ
ความหมายอื่นๆ : การตกลงใจ, การกำหนด, การสรุป
คำความหมายเดียวกัน : detemination

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] คำพิพากษา
ความหมายอื่นๆ : คำตัดสิน, การพิพากษา
คำความหมายเดียวกัน : judgment

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา