Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Bank แปลว่า

(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร , S. mass
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] ธนาคาร
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] เงินที่ได้จากการเล่นการพนัน
ความหมายอื่นๆ : เงินพนัน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ที่เก็บข้อมูล อาหารหรือเลือดเพื่อใช้ตอนฉุกเฉิน
ความหมายอื่นๆ : สิ่งที่สำรองเอาไว้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] เอาเงินฝากธนาคาร
ความหมายอื่นๆ : เอาเงินเข้าธนาคาร
คำตรงกันข้าม : withdraw
คำความหมายเดียวกัน : deposit

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] สะสม
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ตลิ่ง
ความหมายอื่นๆ : ชายฝั่ง, เขื่อน, ฝั่ง
คำความหมายเดียวกัน : embankment; levee

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล)
ความหมายอื่นๆ : ที่ตื้นเขิน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ที่ลาดชัน
ความหมายอื่นๆ : การลาดเอียง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ทิวยาว
ความหมายอื่นๆ : เทือก, แถว, แนว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

1 - 10 of 14 words , pages 1/2 ,   go to page    
โฆษณา