Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Aphorise แปลว่า

(แอฟ’ฟะไรซ) vi. เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์คำพังเพย. -aphoris (z) re n. (to utter aphorisms)
พจนานุกรม Hope Dictionary
[vi.] เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์
คำความหมายเดียวกัน : aphorize

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา