Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Answer แปลว่า

(อาน’ เซอะ) n.,vt.,vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว.
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] การตอบคำถาม
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] การโต้ตอบ
คำความหมายเดียวกัน : defense; counterclaim

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] แก้ตัวในศาล
ความหมายอื่นๆ : แก้ต่างในศาล

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] คำแก้ต่างในศาล
คำความหมายเดียวกัน : plea; defense

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] คำตอบ
คำตรงกันข้าม : question; request
คำความหมายเดียวกัน : reply; response

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] ตอบ
ความหมายอื่นๆ : ให้คำตอบ
คำตรงกันข้าม : question; ask; inquire
คำความหมายเดียวกัน : reply; give answer; respond

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ตอบ
ความหมายอื่นๆ : ให้คำตอบ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] ตอบสนอง
คำความหมายเดียวกัน : react; return

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ตอบสนอง
พจนานุกรม Lexitron Dictionary

1 - 10 of 20 words , pages 1/2 ,   go to page    
โฆษณา