Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Agon แปลว่า

(แอก’ ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
พจนานุกรม Hope Dictionary

โฆษณา