Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

_ ภาษาอังกฤษ

[phrv.] น่าเชื่อถือ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายอื่นๆ : น่าจะเป็นจริง, สมเหตุสมผล

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[phrv.] รวมกันเป็น
ความหมายอื่นๆ : รวมแล้วคือ
คำความหมายเดียวกัน : amount to; come to

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[phrv.] เทียบเท่า
ความหมายอื่นๆ : เท่ากับ, หมายถึง
คำความหมายเดียวกัน : amount to

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(แอด’ เดนดฺ) n. เลขหรือจำนวนที่บวกเข้าด้วยกัน
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] จำนวนที่บวกเข้าไป
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(อะเดน’ เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ)
ความหมายอื่นๆ : ภาคผนวก, คำเพิ่มเติม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] สิ่งที่เพิ่มเข้า
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
พจนานุกรม Nontri Dictionary
(แอด’ เดอะ) n. ผู้บวก,ตัวบวก
พจนานุกรม Hope Dictionary

1,811 - 1,820 of 183,426 words , pages 182/18343 ,   go to page    
โฆษณา