Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

_ ภาษาอังกฤษ

Add
[vi.] รวม
ความหมายอื่นๆ : เชื่อม
คำความหมายเดียวกัน : unite; attach

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Add
[vt.] รวม
ความหมายอื่นๆ : เชื่อม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
Add
[vt.] เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[idm.] ทำให้รู้สึกรุนแรงยิ่งขึ้น
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[phrv.] เพิ่มเข้าไป
ความหมายอื่นๆ : ใส่เพิ่ม, เพิ่มอีก, บวก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[idm.] ทำให้เลวร้ายขึ้น (โดยเฉพาะทำให้เศร้าเสียใจ, ทำให้อันตรายมากขึ้น)
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[phrv.] เพิ่มเข้าไป
ความหมายอื่นๆ : ใส่เพิ่ม, เพิ่มอีก, บวก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[phrv.] เพิ่ม
ความหมายอื่นๆ : ต่อเติม, ใส่เพิ่มให้กับ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[phrv.] รวม
ความหมายอื่นๆ : บวก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[phrv.] ทำให้รวมกัน
พจนานุกรม Lexitron Dictionary

1,801 - 1,810 of 183,426 words , pages 181/18343 ,   go to page    
โฆษณา