Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ไม้ดอก หมายถึง/ความหมาย

ไม้ดอก : น. ไม้ที่ปลูกไว้ดูดอก.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา