Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ไม้กวาด หมายถึง/ความหมาย

น. เครื่องมือสำหรับใช้ปัดกวาด.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ไม้กวาด : น. สิ่งที่ใช้กวาด ทำด้วยทางมะพร้าวเป็นต้น มัดเป็นกำ ๆ.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา