Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ไม้กวาด ภาษาอังกฤษ

(n.) broom
คำอธิบาย : เครื่องที่ใชัปัดกวาดให้เตียน มีด้ามถือในตัว
ตัวอย่าง : ไม้กวาดใหม่ย่อมกวาดได้เกลี้ยง
หน่วยนับ : ด้าม, อัน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) broom
หน่วยนับ : อัน, กำ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา