Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ไปสู่สุขคติ ภาษาอังกฤษ

(v.) go to heaven
คำความหมายเดียวกัน : ไปสู่สวรรค์
ตัวอย่าง : ขอให้วิญญาณตำรวจผู้กล้าจงไปสู่สุขคติ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา