Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ไข่ ภาษาอังกฤษ

(n.) ovum
คำอธิบาย : ตัวสืบพันธุ์ประกอบด้วยเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียกับสิ่งห่อหุ้ม ซึ่งอาจจะเป็นไข่ขาว วุ้น เยื่อถุงไข่ หรือเปลือกก็ได้
ตัวอย่าง : น้ำเชื้อของตัวผู้จะเข้าไปผสมกับไข่ของตัวเมียที่ปล่อยออกมาภายนอกร่างกาย
หน่วยนับ : ฟอง, ใบ, ลูก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) lay an egg
คำอธิบาย : ตกฟอง, คลอดลูก
ตัวอย่าง : แม่เต่าจะขึ้นมาไข่ไว้บนพื้นทรายที่ค่อนข้างแห้ง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) name of a species of banana
คำอธิบาย : ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระ
คำอื่น ๆ : fruit of the plant of the genus Musa Acuminata Colla
หน่วยนับ : ใบ, ลูก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) a kind of banana
คำอธิบาย : ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระ
คำอื่น ๆ : fruit of the plant of the genus Musa Aeuminata Colla
คำความหมายเดียวกัน : กล้วยไข่
หน่วยนับ : ใบ, ลูก, หวี, เครือ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) lay eggs
คำอื่น ๆ : produce eggs
คำความหมายเดียวกัน : ตกฟอง
ตัวอย่าง : แม่เต่าจะขึ้นมาไข่บนพื้นทรายที่ค่อนข้างแห้ง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา