Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ไก่แจ้ ภาษาอังกฤษ

(N) bantam
คำอธิบาย : ไก่ชนิดหนึ่ง ตัวเล็กเตี้ย หงอนใหญ่ ตัวผู้มีสีสันสวยงามกว่าไก่ตัวผู้ชนิดอื่น
ตัวอย่าง : ลักษณะขนของไก่แจ้มีสีสวยงามกว่าไก่พันธุ์อื่น
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา