Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ใจเบา หมายถึง/ความหมาย

ว. ฟังคำยุเชื่อง่าย, โกรธง่าย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ใจเบา : ว. ไม่ยั้งคิด, เชื่อง่าย.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา