Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

โศกี หมายถึง/ความหมาย

(วด.) ก. ร้องไห้ (เหมือน โศกา).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
โศกา, โศกี : ก. ร้องไห้ เช่น รู้ว่าผิดแล้วก็แก้ตัวใหม่ อย่ามัวแต่นั่งโศกาอยู่เลย.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา