Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

โยคี หมายถึง/ความหมาย

(มค. โยคี; สก. โยคินฺ) น. นักบวช, ผู้มีความเพียร, ผู้ฝักใฝ่ในธรรม, ผู้ปฏิบัติตามลัทธิโยคะ, เป็นนาม สำหรับเรียกฤาษี.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
โยคี : น. นักบวชผู้ปฏิบัติตามลัทธิโยคะ, ฤษีพวกหนึ่ง. (ป.; ส. โยคินฺ ว่า ผู้ปฏิบัติตามลัทธิโยคะ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา