Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

โถ ภาษาอังกฤษ

(In.T) alas
คำอธิบาย : คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ
ตัวอย่าง : ดูลูกหมาตัวนั้นสิผอมเหลือแต่กระดูก โถ! น่าสงสารจัง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) earthen jar
คำอธิบาย : ภาชนะทำด้วยดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบ ปากกว้าง มีฝาปิด
คำอื่น ๆ : glass jar
ตัวอย่าง : แม่ตักข้าวจากโถใส่จานเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้ว
หน่วยนับ : ใบ, ลูก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา