Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

โง่ ภาษาอังกฤษ

(v.) be foolish
คำอื่น ๆ : be stupid; be silly; be unwise
คำความหมายเดียวกัน : เขลา, ทึ่ม, ไม่ฉลาด, ไม่รู้
คำตรงกันข้าม : ฉลาด, เก่ง
ตัวอย่าง : ถ้าเด็กทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งลงโทษว่าเด็กโง่หรือไม่รักดี

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา