Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

โฆษิต หมายถึง/ความหมาย

ก. กึกก้องแล้ว, ป่าวร้องแล้ว.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
โฆษิต : ก. กึกก้อง, ป่าวร้อง. (ส.; ป. โฆสิต).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา