Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

โกโรโกโส หมายถึง/ความหมาย

ว. โกรงเกรง, ไม่มั่นคง, ซวนเซ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
โกโรโกโส : (ปาก) ว. โกรงเกรง, ไม่มั่นคง, เช่น กระท่อมโกโรโกโส; ต่ำต้อย เช่น คนโกโรโกโส.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา