Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แฮ่กึ๊น ภาษาอังกฤษ

(N) shrimp-rolled
คำอธิบาย : ไส้กรอกที่ทำด้วยเนื้อกุ้งบดผสมเครื่องชูรสต่างๆ ห่อด้วยแผ่นเต้าหู้ นึ่งสุกแล้วทอดด้วยน้ำมัน
คำอื่น ๆ : shrimp ball
หมายเหตุ : (จีน)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา