Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แฮนด์ ภาษาอังกฤษ

(N) handle
คำความหมายเดียวกัน : ด้ามจับ, ที่จับ
ตัวอย่าง : เขาส่งแฮนด์รถจักรยานให้หล่อนรับมาขึ้นคร่อมอานรถแล้วถีบออกไป
หมายเหตุ : (อังกฤษ)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา