Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แว่นฟ้า หมายถึง/ความหมาย

น. สิ่งที่ประดับด้วยกระจก เช่น พานแว่นฟ้า คือ พานที่ประดับด้วยกระจก โดยมากเป็นพาน ๒ ชั้น ซ้อนกัน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา