Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แม่สื่อ หมายถึง/ความหมาย

น. หญิงผู้ชักนำให้หญิงและชายรักกันเพื่อเป็นผัวเมีย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
แม่สื่อ : น. หญิงที่ทำหน้าที่ชักนำเพื่อให้ชายหญิงได้แต่งงานกัน, บางทีเรียกว่า แม่สื่อแม่ชัก.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา