Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แพะรับบาป หมายถึง/ความหมาย

(สว.) น. คนที่รับเคราะห์กรรมแทนผู้อื่นที่ทำไว้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
แพะรับบาป : (สํา) น. คนที่รับเคราะห์กรรมแทนผู้อื่นที่ทํากรรมนั้น.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา