Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แป ภาษาอังกฤษ

(v.) get wet
คำอื่น ๆ : soak; drip
คำความหมายเดียวกัน : เปียก, โชก, แฉะ, เปียกน้ำ, เปียกปอน
คำตรงกันข้าม : แห้ง
ตัวอย่าง : ผ้าอ้อมของลูกเปียกแฉะไปหมดแล้ว ต้องรีบเปลี่ยนใหม่

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) purlin
คำอธิบาย : ไม้เครื่องเรือนที่วางบนจันทันสำหรับกลอนพาด
คำอื่น ๆ : truss
ตัวอย่าง : นอกจากเสาแล้วขื่อกับแปก็เป็นโครงสร้างหลักของบ้านเช่นเดียวกัน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) deformed
คำอธิบาย : ลักษณะมือที่พิการ แบน ผิดรูปลักษณะ นิ้วกำเข้าไม่ได้
คำความหมายเดียวกัน : มือแป
ตัวอย่าง : มือขวาของเแปไปแล้ว ใช้งานไม่ได้อีกตลอดชีวิต

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) purlin
คำอธิบาย : ไม้เครื่องเรือนที่วางบนจันทันสำหรับกลอนพาด
คำความหมายเดียวกัน : คาน, เสาค้ำ, ขื่อ, ไม้ค้ำ, ตง
ตัวอย่าง : นอกจากเสาแล้วขื่อกับแปก็เป็นโครงสร้างหลักของบ้าน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(adj.) deformed
คำอธิบาย : เรียกมือที่พิการ นิ้วกำเข้าไม่ได้ว่า มือแป
คำอื่น ๆ : flat; ankylosed
คำความหมายเดียวกัน : พิการ
ตัวอย่าง : มือขวาของเขาโดนกระสุนจนพิการมือแปใช้งานไม่ได้อีกตลอดชีวิต

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา