Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แป้งข้าวหมาก ภาษาอังกฤษ

(N) yeast
คำอธิบาย : แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำข้าวหมาก
คำความหมายเดียวกัน : แป้งข้าวหมัก
ตัวอย่าง : คนสมัยก่อนใช้แป้งข้าวหมากผสมให้ขนมฟูขึ้น
หน่วยนับ : ก้อน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) yeast
คำอธิบาย : แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำข้าวหมาก
คำความหมายเดียวกัน : แป้งข้าวหมัก
ตัวอย่าง : คนสมัยก่อนใช้แป้งข้าวหมากผสมให้ขนมฟูขึ้น
หน่วยนับ : ก้อน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา