Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แปลง ภาษาอังกฤษ

(N) plot
คำอธิบาย : ที่โล่งแห่งหนึ่ง, ที่เป็นแอ่งมีโคลนเลน
คำอื่น ๆ : bed; garden; nursery
คำความหมายเดียวกัน : แปลงผัก, แปลงผลไม้
ตัวอย่าง : เขากำลังทดลองปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงต่างๆ หลังบ้าน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(clas.) plot
คำอธิบาย : ลักษณนามใช้เรียกพื้นที่ที่กำหนดไว้แห่งหนึ่งๆ เช่น นาแปลงหนึ่ง
ตัวอย่าง : เขามีทรัพย์สินเป็นเพียงที่ดินที่นครราชสีมา, นครนายก, ชลบุรีอีก 10 กว่าแปลง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) convert
คำอธิบาย : เปลี่ยนสิ่งเดิมให้ผิดแปลกออกไป
คำอื่น ๆ : transform; change
คำความหมายเดียวกัน : เปลี่ยน
ตัวอย่าง : ช่างไฟแปลงกระแสไฟตรงเป็นกระแสไฟสลับ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) forge
คำอธิบาย : ทำเทียม, ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง
คำอื่น ๆ : fabricate; counterfeit; falsify
คำความหมายเดียวกัน : ปลอมแปลง, ปลอม
ตัวอย่าง : สรรพากรสืบรู้มาว่าร้านค้าแห่งนี้แปลงบัญชีเพื่อจ่ายภาษีน้อยๆ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา