Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แปร ภาษาอังกฤษ

(v.) change
คำอธิบาย : เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม
คำอื่น ๆ : shift; alter; transform; vary; become; turn into
คำความหมายเดียวกัน : เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ผัน, แปรเปลี่ยน, แปรผัน
ตัวอย่าง : หน้าที่ของนักเขียนต้องเขียนต้องแปรความทุกข์ความสุขให้เป็นงานให้ได้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา