Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แบ ภาษาอังกฤษ

(v.) open
คำอธิบาย : กางแผ่ออก
คำอื่น ๆ : unfold; expand; unfurl; spread (out)
คำความหมายเดียวกัน : กาง, แผ่
คำตรงกันข้าม : ปิด, พับ
ตัวอย่าง : นักเรียนบางคนออกไปทานอาหารโดยแบหนังสือทิ้งไว้ที่โต๊ะเรียน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) open up
คำอธิบาย : แผ่ให้แบนออก
คำอื่น ๆ : spread out
คำตรงกันข้าม : กำ
ตัวอย่าง : ทันทีที่เขานำอาหารมาแบตรงหน้า เจ้าไก่มันก็ลิ่วลมจิกกินอย่างอร่อย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) lie down
คำอธิบาย : อาการที่เปิดแผ่หรือกางทิ้งไว้อย่างไม่เอาใจใส่
คำอื่น ๆ : stretch out; recline
คำความหมายเดียวกัน : แผ่
ตัวอย่าง : ผมกลับมาถึงบ้าน ผมก็เห็นหนังสือแบอยู่กลางบ้านอยู่แล้ว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา