Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แก้เผ็ด หมายถึง/ความหมาย

ก. ทำตอบแทนแก่คนที่ทำให้เราเจ็บแค้น.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
แก้เผ็ด : ก. ทําตอบแก่ผู้ที่เคยทําความเจ็บปวดให้แก่ตัวไว้เพื่อให้สาสมกัน.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา