Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

แกงบวด หมายถึง/ความหมาย

น. ของหวานที่ใช้ผลไม้ เผือกมัน ต้มด้วยน้ำตาลและกะทิ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
แกงบวด : น. ของหวานที่ใช้ผลไม้ เผือก มัน ฟักทอง เป็นต้น ต้มกับน้ำตาลและกะทิ.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา