Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เฮือก ภาษาอังกฤษ

(adv.) violently
คำอธิบาย : คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง
ตัวอย่าง : เสียงตอกโรงลิเกดังขึ้นอีกครั้ง โมสะดุ้งเฮือกเมื่อนึกถึงเวลาที่เขาจะต้องเริ่มงานอีกครั้ง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(adv.) deeply
คำอธิบาย : อาการที่ถอนใจใหญ่เนื่องจากเหนื่อยหน่ายหรือโล่งใจเป็นต้น
คำอื่น ๆ : heavily
ตัวอย่าง : เจนถึงกับลอบถอนหายใจเฮือกด้วยความกังวล เมื่อรู้ว่าน้องของเขาจะแต่งงาน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา