Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เฮือกสุดท้าย ภาษาอังกฤษ

(adj.) dying; moribund
คำอธิบาย : การหายใจครั้งสุดท้าย
ตัวอย่าง : ที่หล่อนล้มพับไปเมื่อตอนเขาสิ้นใจ ก็เพราะกลิ่นตัวเฮือกสุดท้ายของเขาที่ปล่อยออกมา

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(adj.) last (time)
คำอธิบาย : การต่อสู้ดิ้นรนครั้งสุดท้าย
คำความหมายเดียวกัน : ครั้งสุดท้าย
ตัวอย่าง : การตายของเขาเป็นจุดสิ้นสุดของความพยายามเฮือกสุดท้ายของผู้รักแนวทาง และเกียรติภูมิแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา