Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เฮีย ภาษาอังกฤษ

(N) elder brother
คำอธิบาย : พี่ชาย
คำความหมายเดียวกัน : พี่, พี่ชาย
หมายเหตุ : (จีน)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา