Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เหงือก ภาษาอังกฤษ

(n.) gill
คำอธิบาย : อวัยวะสำหรับหายใจในน้ำของสัตว์บางชนิดเช่นปลา กุ้ง ลูกอ๊อด ตัวอ่อนแมลงปอ
ตัวอย่าง : ปลาอาศัยอยู่ในน้ำ หายใจทางเหงือกซึ่งอยู่ในกระพุ้งแก้ม
หน่วยนับ : เหงือก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) gum
คำอธิบาย : เนื้อที่หุ้มโคนฟัน
ตัวอย่าง : ขณะเด็กดูดนม อย่าให้เด็กใช้เหงือกกัดบนหัวนม
หน่วยนับ : เหงือก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา