Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เส้า หมายถึง/ความหมาย

น. ไม้เท้า, ไม้ยาวสำหรับค้ำเพนียดนกเขาขึ้นวางบนต้นไม้, ไม้หลักที่ปักอย่างก้อนเส้าหรือสามเส้า.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา